Fåglar som spränger ramarna

Du har rattat in Bild-kanalen på av form TV. Här hittar du videor med olika bildverkstäder.